mexican rice recipe | chicken enchilada recipe | beef enchilada recipe |

Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταικα στη Στέγη. Αξιοποιήστε την ηλιακή ενέργεια και επενδύστε στα κερδοφόρα επιδοτούμενα προγράμματα!

Περιγραφή προγράμματος

Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για όσους σκέφτονται να επενδύσουν ιδίως αυτή την εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα σε κάθε επένδυση. Η επένδυση είναι εγγυημένη για 25 χρόνια αποκομίζοντας τεράστια οφέλη για τον πολίτη-επενδυτή και παράλληλα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν Φ/Β συστήματα ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 31/12/2019.

Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,55 ευρώ/kwh. Τα έσοδα του επενδυτή πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του Φ/Β συστήματος.
Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού).Εξαιρούνται προς το παρόν τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου) τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί.

Για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Όλη η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 ευρώ/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12λεπτά την κιλοβατώρα).

Ο πολίτης -επενδυτής δεν θεωρείται επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, «δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο». Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στην επικράτεια με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος. Εκτιμάται όμως, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντική ρύθμιση για την οριοθέτηση της εγκατεστημένης ισχύος σε στέγες συνυπολογίζοντας και τη συνολική ισχύ των Φ/Β σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους (Φ/Β πάρκα).

Η τεχνολογία των Φ/B συστημάτων απευθύνεται σε όλους, ωστόσο εμείς θα σας κάνουμε πιο σαφείς τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται βάση της σχετικής νομοθεσίας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10 KWp. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πάσης φύσεως κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικά) σε όλη την Ελλάδα εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης νησιά.

Οι προϋποθέσεις που χρειάζονται είναι οι παρακάτω:

Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας κεραμοσκεπή, ταράτσα, στέγαστρο ή οποιαδήποτε επιφάνεια έχει κατεύθυνση προς το νότο και δεν σκιάζεται.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει να εξασφαλίσετε την έγγραφη συμφωνία των υπολοίπων ιδιοκτητών της.

Τα νέα κίνητρα είναι αυτά που κάνουν τόσο ελκυστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το διαφοροποιούν σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουν εξαγγελθεί στη χώρα μας

Όλη η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 ευρώ/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12λεπτά την κιλοβατώρα). Σημειώνεται μάλιστα ότι η τιμή πώλησης είναι υψηλότερη από την τιμή που ισχύει για μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Η τιμή πώλησης αναπροσαρμόζεται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία . Υπογράφεται 25ετής σύμβαση με τη ΔΕΗ για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι εξασφαλίζεται ο επενδυτής αφού η ΔΕΗ υποχρεούται να αγοράζει όλη την παραγόμενη ενέργεια του Φ/Β σταθμού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς να απαιτείται ανανέωση ή άλλες διαδικασίες.

Ο πολίτης -επενδυτής δεν θεωρείται επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία.

Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, «δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο». Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

Η αξία που αναλογεί στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσης. Η διαφορά τους εφόσον είναι θετική για τον επενδυτή, πιστώνεται από τη ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο επενδυτής στη σύμβαση συμψηφισμού. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται από ειδικό μετρητή ταυτόχρονα με την καταμέτρησης της ενέργειας που καταναλώνεται.

Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδομία. Το μόνο που χρειάζεται είναι έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Κόστος συστήματος

Χονδρικά, ένα Φ/Β σύστημα κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα Φ/Β ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 5-10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόμενα χρόνια, το Φ/Β σύστημα, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη. Κι ενώ το αυτοκίνητο μετά βίας θα βγάλει τη δεκαετία, το Φ/Β θα αντέξει και θα σας αποφέρει κέρδη για πάνω από 25 χρόνια.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε, το κόστος των Φ/Β πέφτει διαχρονικά. Η νέα νομοθεσία δίνει κίνητρα ώστε, σε κάθε περίπτωση, να κάνετε απόσβεση του συστήματος σας και να έχετε και ένα λογικό κέρδος. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδόσεις που θα έχετε από την εγκατάσταση Φ/Β θα είναι καλύτερες απ’ ότι αν βάζατε αυτά τα χρήματα σε κάποιο προθεσμιακό λογαριασμό ή τα επενδύατε σε ομόλογα ή στο χρηματιστήριο. Και σκεφτείτε ότι οι αποδόσεις αυτές είναι σταθερές και εγγυημένες για μια 25ετία!

Η ποιότητα του εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων που χρησιμοποιούμε προσφέρουν πιστοποιήσεις και μακροχρόνιες εγγυήσεις διότι είναι μια επένδυση με χρονικό ορίζοντα 25-30 ετών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο εξοπλισμός να είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος και η απόδοση της επένδυσης. Βασικός γνώμονας της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Φ/Β επενδύσεων με άμεσες οικονομικές απολαβές, με εγγυημένες αποδόσεις και με μηδενικό ρίσκο. Για τον λόγο αυτό οι χρηματοοικονομικοί μας σύμβουλοι είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα του έργου και με την συνδρομή τους θα μπορείτε πάντα να λαμβάνετε τις πιο συμφέρουσες οικονομικές αποφάσεις που αφορούν την επένδυση σας.

Η οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονούμε για τα φωτοβολταικα συστήματα, είναι άρτια τεχνικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη με στόχο πάντα την βελτιστοποίηση της απόδοσής σας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά και σας δίνουμε την δυνατότητα να γνωρίζετε την συνολική εμβέλεια της , από τις προδιαγραφές των προϊόντων , το κόστος, την απόδοση και το οικονομικό όφελος.

Οι εγκαταστάσεις χρηματοδοτούνται ως και 100%  καθώς έχουμε φροντίσει και διαθέτουμε ειδικά χρηματοδοτικά πακέτα από τράπεζες, οπότε δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε μετρητά. Φροντίζουμε και αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για εσάς προς τις τράπεζες. Τα επιτόκια  που δίνουν οι τράπεζες κυμαίνονται αυτή τη περίοδο από τράπεζα σε τράπεζα αλλά βάση των συμφωνιών που έχουμε συνάψει, σας εξασφαλίζουμε τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. Η διάρκεια των συγκεκριμένων δανείων είναι συνήθως από 10 έως και 25 χρόνια

Παρόλο που η επένδυση σε Φ/Β πάρκα ή στέγες είναι μια καινούργια διαδικασία για την ελληνική αγορά πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ήδη έχουν προσαρμόσει τις αναγκαίες καλύψεις χαρίζοντας στην επένδυσή σας επιπλέον ασφάλεια.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ασφαλίζεται η επένδυση έναντι παντός κινδύνου, ακόμη και κακόβουλης ενέργειας, καθώς επίσης και πιθανή απώλεια εσόδων προερχόμενη από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας, η αποδοτικότητα των Φωτοβολταικών συλλεκτών όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνεισφέρουν στην κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής.

Η εμφάνιση των Φ/Β πανέλων δεν είναι αποτρεπτική αισθητικά.

Η απόσβεση της επένδυσης είναι σύντομη και τα έσοδα εξασφαλισμένα για 25 χρόνια.

Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού  διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Πού μπορεί να εγκατασταθεί Φ/Β σύστημα;

Το Πρόγραμμα αφορά συστήματα μέχρι 10 kWp, στο δώμα ή τη στέγη (συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά.

Ποιος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη Φ/Β συστημάτων στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται. Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το Φ/Β σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες ).

Κάποιος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;

Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

Υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις;

Ο πολίτης -επενδυτής  δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι.

Υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία;

Για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας την οποία  παρέχει η πολεοδομία μετά από αίτηση που γίνετε στο αρμόδιο γραφείο που ανήκει το ακίνητο.

Πόσο χώρο θα χρειαστώ;

Συνήθως για κάθε εγκατεστημένο kWp Φ/Β στοιχεία σε ταράτσα , απαιτούνται περίπου 10-15 τετραγωνικά. Σε στέγη με κάποια κλίση, απαιτούνται 7-10 τετραγωνικά για κάθε kWp.

Υπάρχει επιχορήγηση;

Όχι. Η τιμή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο Δίκτυο είναι πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασία φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, κτλ.

Αντέχει η στέγη μου το βάρος των Φ/Β στοιχείων;

Το βάρος των Φ/Β στοιχείων μαζί με τις βάσεις τους δεν ξεπερνά τα 17-23 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Πραγματοποιούμε με εξειδικευμένο προσωπικό, έλεγχο για την στατική επάρκεια της στέγης στη φάση της συγκέντρωσης στοιχείων.

Ποιος πληρώνει για το ρολόι της ΔΕΗ;

Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για μέτρηση της παραγόμενης από τη Φ/Β εγκατάσταση ενέργειας. Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον πολίτη – επενδυτή όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Χρειάζεται να έχω κεφάλαιο;

Και βέβαια όχι. Οι εγκαταστάσεις χρηματοδοτούνται ως και 100%  καθώς έχουμε φροντίσει και διαθέτουμε ειδικά χρηματοδοτικά πακέτα από τράπεζες , οπότε δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε μετρητά.

Φροντίζουμε και αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για εσάς προς τις τράπεζες. Τα επιτόκια  που δίνουν οι τράπεζες κυμαίνονται αυτή τη περίοδο από τράπεζα σε τράπεζα αλλά βάση των συμφωνιών που έχουμε συνάψει σας εξασφαλίζουμε τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. Η διάρκεια των συγκεκριμένων δανείων είναι συνήθως από 10 έως και 25 χρόνια.

Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος μιας εγκατάστασης;

Μπορούμε έχουμε την μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ που επιτρέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δηλαδή τα 10kWp.

Υπάρχει περίπτωση να έχω υπερθέρμανση της ταράτσας μου λόγω των φωτοβολταϊκών;

Όχι, γιατί τα φωτοβολταϊκά δεν «ρουφάνε» την γύρω ακτινοβολία, αλλά αξιοποιούν την ακτινοβολία που ούτως ή άλλως θα έπεφτε στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Προκειμένου να απορροφήσουν τη μέγιστη δυνατή ηλιακή ακτινοβολία, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν σκουρόχρωμη επιφάνεια η οποία μάλιστα καλύπτεται από μία αντιανακλαστική στρώση για να παγιδεύεται η ηλιακή ακτινοβολία. Χάρη σ’ αυτή την αντιανακλαστική επιφάνεια άλλωστε, τα φωτοβολταϊκά δεν «γυαλίζουν» και έχουμε μειωμένα φαινόμενα αντανάκλασης που ορισμένες φορές θα μπορούσαν να είναι ενοχλητικά. Με άλλα λόγια, ο τελευταίος όροφος ενός κτιρίου υποφέρει λιγότερο από τη ζέστη όταν είναι εγκαταστημένο ένα Φ/Β σύστημα.

Τι διάρκεια έχει η σύμβαση και σε τι τιμή θα πουλάω το παραγόμενο ρεύμα;

Η σύμβαση υπογράφεται από εσάς και την ΔΕΗ Α.Ε. Έχει ισχύ 25 έτη με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος. Η τιμή αγοράς  για τις παραγόμενες κιλοβατώρες (kWh) είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και είναι 0,55 Ευρώ/kWh. Η παραπάνω τιμή αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος;

Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταικα, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.